>


Bölümlerimiz

Lenfödem Kliniği


Lenfödem proteinden zengin sıvının anormal birikimi ve ekstremitede kalıcı şişlik ile karakterize, lenfatik fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan bir durumdur.

Lenfödem her iki cinsiyette ve her yaşta görülmekle beraber kadınlarda daha sıktır. Genellikle tek taraflıdır. Etyolojiye göre primer ve sekonder lenfödem olarak ikiye ayrılır. Sekonder sebepler infeksiyon, inflamasyon, kanser, cerrahi, travma, radyasyon sonucu oluşabilir. Primer lenfödem; doğuştan (doğumdan ilk yaşa kadar), prekoks (1-35 yaş) ve tarda (35 yaş ve sonrasında) olmak üzere üçe ayrılır. Lenfödem en sık alt ekstremitede (% 80) görülmekle beraber, kolda, yüzde, boyunda ve dış genital bölgede de görülebilir . Alt ekstremite lenfödemi şişlik, ağırlık, gerginlik, pitting, ağrı, uyuşma, cilt problemleri şeklinde semptom verebilir .

Tüm Dünya’da altın standart olarak kabul edilen lenfödem hastalığının tek tedavi şekli komplex boşaltıcı fizyoterapidir.

Kompleks boşaltıcı fizyoterapi ile ödemin azalması veya tamamen geçmesi sağlanarak bireyin yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması hedeflenir.

Aşağıdaki durumlarda kompleks boşaltıcı fizyoterapi uygulanır:

  • Lenfödem
  • Kronik venöz yetmezlik
  • Post-trombotik sendromu (derin ven trombozu)
  • Kronik yaralar (ödem ile ilişkili)
  • Travmatik ödem
  • Cerrahi sonrası ödem
  • Kompleks bölgesel ağrı sendromu
  • Romatoid artrit
  • Kas-iskelet sistemi cerrahisi sonrası gelişen ödem

Hemen Randevu Al

Haber ve Duyurular